O GMINIE

Gmina Świecie położona jest przy ujściu rzeki Wdy do Wisły w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje teren 174,81 km2. Miasto Świecie stanowi ważny węzeł komunikacyjny Gminy.

Dane statystyczne Świecie

Poziom wynagrodzenia Świecie

Stopa bezrobocia Świecie

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Świecie jest gminą miejsko – wiejską, gospodarczą. Dzięki dogodnemu położeniu gmina Świecie rozwija się bardzo dynamicznie zarówno pod względem ekonomiczno – gospodarczym jak i społeczno – kulturalnym.

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA

Zbiegają się tutaj drogi: krajowa 91 (Gdańsk–Toruń) oraz krajowa 5 (E261, Świecie–Wrocław–Kudowa- Zdrój). W odległości 12 km od granic miasta przebiega autostrada A1 (E75). Miasto znajduje się w odległości 4 km od ważnej dwutorowej magistrali kolejowej Gdynia-Śląsk. Najbliższe lotnisko znajduje się w Bydgoszczy w odległości 47 km.

Ważniejsze drogi i kolej

SEKTORY "WYSOKIEJ SZANSY" DLA INWESTORÓW

W gminie znakomicie rozwija się przemysł papierniczy, spożywczy, paliwowy, transportowy.

INSTYTUCJE OKOŁOBIZNESOWE

1. Stowarzyszenie Grupa Towarowo-Usługowa „GTU”
ul. Wojska Polskiego 66, 86-105 Świecie
tel.: 605 418 022
Stowarzyszenie zakłada za cele przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu świeckiego, zwiększenie wydajności firm i przedsiębiorstw, wzrost dostępności specjalistycznych usług okołobiznesowych.

2. Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo – Handlowy w Świeciu
ul. Słowackiego 16, 86-100 Świecie
tel.: 52 333 32 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.cechsw.pl 
Instytucja proponuje wysokiej jakości usługi informacyjne, doradcze, egzaminacyjne i szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.  

3. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZIEMI ŚWIECKIEJ „Inkubator Przedsiębiorczości”
ul. Chmielniki 2B 86-100 Świecie
tel/fax.: 52 331 28 68
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Cele stowarzyszenia to wspomaganie rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w zakresie działalności rolniczej, pozarolniczej, edukacji, kultury i turystyki, działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, samorządy oraz podmioty realizujące zadania pożytku publicznego. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

NAJWAŻNIEJSI INWESTORZY

Zaufali nam :
1.    Baster Maciej Paluchowski – http://basterlawki.pl
2.    BART Sp. z o.o. - http://bart-packaging.pl
3.    Elektro-Tech Arkadiusz Niedzielski
4.    Instal – Spaw s.c. Krzysztof Poćwiardowski, Karolina Olkowska
5.    TAROPACK TARAMAS Małgorzata – http://taropack.pl
6.    Pekrapol Piotr Kilijańczyk– http://pekrapol.pl
7.    Mekro Sp. o.o. – http://mekro.pl
8.    Grupa Mondi – branża papiernicza - https://www.mondigroup.com/en/home

POTENCJAŁ LUDZKI, RYNEK PRACY, EDUKACJA

W promieniu 50 km ponad milion mieszkańców.
Wykwalifikowana kadra średniego i wyższego szczebla.
Bliskość ośrodków akademickich Bydgoszcz, Gdańsk, Toruń.

INFRASTRUKTURA

Teren Gminy ma doskonale rozbudowaną infrastrukturę techniczną, dobrej jakości drogi oraz rozbudowany ciąg ścieżek pieszo – rowerowych.
Sieć wodociągowa w Gminie jest dobrze rozwinięta. Zarówno miasto jak i wieś mają wysoki stopień zwodociągowania. Stopień zwodociągowania w Gminie jest wyższy niż w powiecie świeckim i województwie kujawsko-pomorskim. Dobrze rozwinięta jest też sieć kanalizacyjna.

WAŻNE INSTYTUCJE DLA INWESTORA

Urząd Miejski w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie
Wydział Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej
tel.: +48 52 333 23 30, +48 52 333 23 31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.swiecie.eu

Starostwo Powiatowe w Świeciu
ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie
tel.: +48 52 568 31 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.csw.pl

ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Świecie
tel.: +48 61 850 40 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.operator.enea.pl 

ZUS Inspektorat w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 87
86-105 Świecie
tel.: 801 400 987, 22 560 16 00

Urząd Skarbowy w Świeciu
ul. 10 Lutego 16
86-100 Świecie
tel.: 52 332 44 49 do 53