Burmistrz Świecia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na działkę położoną w Sulnowie

Działka 16/16

KW: BY1S/00025954/6
Powierzchnia: 0,3320 ha
Cena gruntu netto: 132 855,00 zł
Wysokość Wadium: 14 000,00 zł

Przetarg odbędzie się 3 listopada 2021 r. o godzinie 10.30 w Urzędzie Miejskim w Świeciu (sala nr 20)

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium na konto Urzędu lub w kasie do 28 października 2021 r.Nr konta: 19 1160 2202 0000 0000 6089 7935Szczegółowe informacje: Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji i Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, pok. Nr 7, telefon 52/333 23 38, 52/333 23 39